[:et]Küünlaleegi vaikusesse silmi suunan ajas …[:]

[:et]

Piret Laikre ja Kairi Krooni muusikaline luulekava "Küünlaleegi vaikusesse silmi suunan ajas ..."22. novemb­ril kell 18.00 Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Piret Lai­k­re ja Kai­ri Kroo­ni muu­si­ka­li­ne luu­le­ka­va “Küün­la­lee­gi vai­ku­ses­se sil­mi suu­nan ajas …”.

Aga ikka ooda­tak­se lah­ku­nud arm­said hingi
oma juur­de kas­või kor­raks tagasi. Seda eri­ne­val viisil.
Ka luu­le vor­mis. Ja nii me Teie ees …
… küün­la­lee­gi vai­ku­ses­se sil­mi suu­na­me ajas,
vas­tu akent kra­bi­se­vad puu­de oksaraod,
tule­vä­re­lus sel vaik­sel õhtuajal
las süga­va­le süda­me­s­se kaob.

[:]