Minu pere pitsidMinu pere pitsid

Näitus "Minu pere pitsid" Näitus "Minu pere pitsid"16. augus­tist 19. sep­temb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Minu pere pit­sid”.

Näi­tus tut­vus­tab eel­mise sajan­di 70–80ndatel aas­ta­tel moes olnud pit­se. Pits­li­ni­ku­test sai teha kin­ke­kar­pe ja ‑kor­ve (lini­kud kas­te­ti tuge­vas­se suhk­ru­la­hu­ses­se ning suru­ti kar­bi või kau­si sise­mis­te­le äär­te­le). Iga pere köö­gis oli kind­las­ti pit­säär­te­ga käte­rätt. Näi­tu­sel ole­vad lini­kud jm on val­mi­nud las­te­aias las­te lõu­na­ui­naku ajal ja kodus pea­le päe­va­seid toi­me­tusi. Hee­gel­da­mi­ne ja kudu­mi­ne on väga rahus­ta­va toi­me­ga. Vii­ma­ne linik val­mis 2013. aas­tal raa­ma­tu­ko­gu 95. sün­ni­päe­vaks puh­ke­ruu­mi lauale.

Näitus "Minu pere pitsid" Näitus "Minu pere pitsid"16. augus­tist 19. sep­temb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Minu pere pit­sid”.

Näi­tus tut­vus­tab eel­mise sajan­di 70–80ndatel aas­ta­tel moes olnud pit­se. Pits­li­ni­ku­test sai teha kin­ke­kar­pe ja ‑kor­ve (lini­kud kas­te­ti tuge­vas­se suhk­ru­la­hu­ses­se ning suru­ti kar­bi või kau­si sise­mis­te­le äär­te­le). Iga pere köö­gis oli kind­las­ti pit­säär­te­ga käte­rätt. Näi­tu­sel ole­vad lini­kud jm on val­mi­nud las­te­aias las­te lõu­na­ui­naku ajal ja kodus pea­le päe­va­seid toi­me­tusi. Hee­gel­da­mi­ne ja kudu­mi­ne on väga rahus­ta­va toi­me­ga. Vii­ma­ne linik val­mis 2013. aas­tal raa­ma­tu­ko­gu 95. sün­ni­päe­vaks puh­ke­ruu­mi lauale.