Mees, kes teadis vastuseidMees, kes teadis vastuseid

Raamatunäitus "Mees, kes teadis vastuseid"13. juu­nist 28. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Mees, kes tea­dis vas­tu­seid”.

Näi­tus on pühen­da­tud ter­ven­da­ja, eso­tee­ri­lis­te raa­ma­tu­te auto­ri, tõl­ki­ja ja filo­soo­fi Gun­nar Aar­ma 100. sünniaastapäevale.

Raamatunäitus "Mees, kes teadis vastuseid"13. juu­nist 28. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Mees, kes tea­dis vas­tu­seid”.

Näi­tus on pühen­da­tud ter­ven­da­ja, eso­tee­ri­lis­te raa­ma­tu­te auto­ri, tõl­ki­ja ja filo­soo­fi Gun­nar Aar­ma 100. sünniaastapäevale.