Minu LäänemeriMinu Läänemeri

Näitus "Minu Läänemeri"2.–30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Minu Lää­ne­me­ri”.

Näitus "Minu Läänemeri"Lää­ne­me­re ümb­ru­ses elab 85 mil­jo­nit ini­mest. Ent ini­me­ne pole ainu­ke, kes mere ääres elab ja tegut­seb. Siin­se­tes vetes ela­vad hül­ged, uju­vad suu­red kala­par­ved ning tal­vi­tub pal­ju lin­de. Mere tasa­kaal ja ter­vis sõl­tub meist, ini­mes­test. On ju Lää­ne­me­ri meie ühi­ne meri.
2016. aas­ta on Merekultuuriaasta.

Näitus "Minu Läänemeri"2.–30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Minu Lää­ne­me­ri”.

Näitus "Minu Läänemeri"Lää­ne­me­re ümb­ru­ses elab 85 mil­jo­nit ini­mest. Ent ini­me­ne pole ainu­ke, kes mere ääres elab ja tegut­seb. Siin­se­tes vetes ela­vad hül­ged, uju­vad suu­red kala­par­ved ning tal­vi­tub pal­ju lin­de. Mere tasa­kaal ja ter­vis sõl­tub meist, ini­mes­test. On ju Lää­ne­me­ri meie ühi­ne meri.
2016. aas­ta on Merekultuuriaasta.