Punane Mata HariPunane Mata Hari

Kohtumisõhtu ajakirjaniku ja publitsisti Mati Laosega16. märt­sil kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus “Koh­tu­mis­õh­tu aja­kir­ja­ni­ku ja pub­lit­sis­ti Mati Lao­se­ga”.

Autor tut­vus­tab oma esi­mest doku­men­taal­ro­maa­ni “Puna­ne Mata Hari”. Nii kut­su­ti mõnel pool legen­daar­set Jäne­da paru­nes­si Maria Zakrevs­ka­ja-Benc­kendorff-Bud­ber­gi, kel­le äär­mi­selt kirev elu­käik andis põh­just teda spio­nee­ri­mises kaht­lus­ta­da nii eest­las­te­le, vene­las­te­le, ing­las­te­le, saks­las­te­le kui ka ameeriklastele.

Kohtumisõhtu ajakirjaniku ja publitsisti Mati Laosega16. märt­sil kell 17.00 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus “Koh­tu­mis­õh­tu aja­kir­ja­ni­ku ja pub­lit­sis­ti Mati Lao­se­ga”.

Autor tut­vus­tab oma esi­mest doku­men­taal­ro­maa­ni “Puna­ne Mata Hari”. Nii kut­su­ti mõnel pool legen­daar­set Jäne­da paru­nes­si Maria Zakrevs­ka­ja-Benc­kendorff-Bud­ber­gi, kel­le äär­mi­selt kirev elu­käik andis põh­just teda spio­nee­ri­mises kaht­lus­ta­da nii eest­las­te­le, vene­las­te­le, ing­las­te­le, saks­las­te­le kui ka ameeriklastele.