Lehtse raamatukogu 100Lehtse raamatukogu 100

Näitus "Lehtse raamatukogu 100" 8. veebruarist 10. märt­si­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Leht­se raa­ma­tu­ko­gu 100”.

Leht­se raa­ma­tu­ko­gu tähis­tas 2015. aas­tal oma 100-ndat sün­ni­päe­va. See näi­tus annab üle­vaa­te meie naab­ri­te vii­ma­sest sajast tihe­dast kultuuriaastast.

Näitus "Lehtse raamatukogu 100" 8. veebruarist 10. märt­si­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Leht­se raa­ma­tu­ko­gu 100”.

Leht­se raa­ma­tu­ko­gu tähis­tas 2015. aas­tal oma 100-ndat sün­ni­päe­va. See näi­tus annab üle­vaa­te meie naab­ri­te vii­ma­sest sajast tihe­dast kultuuriaastast.