Jäneda loss 100Jäneda loss 100

Näitus "Jäneda loss 100"07.12.2015–30.01.2016 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Jäne­da loss 100”.

NÄITUS on pühen­da­tud Jäne­da los­si­le, mis val­mis 100 aas­tat tagasi. Näi­tus koos­neb los­si foto­dest läbi aega­de, raa­ma­tu- ja arhii­vi­kat­ke­test los­si arhi­tek­tuu­ri koh­ta ning raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kust, mil­le­st need kat­ked võe­tud on. Näi­tus kuu­lub üri­tu­se “Jäne­da los­si­päev” juurde.

Näitus "Jäneda loss 100"07.12.2015–30.01.2016 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Jäne­da loss 100”.

NÄITUS on pühen­da­tud Jäne­da los­si­le, mis val­mis 100 aas­tat tagasi. Näi­tus koos­neb los­si foto­dest läbi aega­de, raa­ma­tu- ja arhii­vi­kat­ke­test los­si arhi­tek­tuu­ri koh­ta ning raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kust, mil­le­st need kat­ked võe­tud on. Näi­tus kuu­lub üri­tu­se “Jäne­da los­si­päev” juurde.