Viljandi Huvikooli õpilaste joonistused

Viljandi Huvikooli õpilaste joonistused15. april­list 30. mai­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Vil­jan­di Huvi­koo­li õpi­las­te joo­nis­tused”.

Vil­jan­di Huvi­koo­li kuns­ti­rin­gis käib ca 80 õpi­last. Meie näi­tu­sel on väl­jas 20 tööd. Juhen­da­ja õpe­ta­ja Elle Käosaar.