Kohtumine kirjanik Maret Germaniga

Kohtumine kirjanikuga Tuule Lind25. oktoob­ril kell 12.00 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne kir­ja­nik Maret Ger­ma­ni­ga.

Maret Ger­man, kir­ja­ni­ku­ni­me­ga Tuu­le Lind, elas aas­ta­tel 1968–1971 Leht­ses ja käis paar aas­tat ka Leht­se koo­lis. Tema ema Lai­ne Kask (Väl­ja) töö­tas Leht­se kultuurimajas.