Rahvarõiva ilu

Näitus "Rahvarõiva ilu"17. juu­nist 28. augus­ti­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Rah­va­rõi­va ilu”.

Oma­teh­tud rah­va­rõi­va­komp­lekte esit­le­vad täna­vu keva­del Jäne­dal MTÜ Loo­me­töö kor­ral­da­tud koo­li­tu­se lõpetanud.