Kiidulaul jumalikule

Näitus "Kiidulaul jumalikule"1. april­list 30. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kii­du­laul juma­li­ku­le”.

Näitus "Kiidulaul jumalikule"Šoko­laa­di süües me tava­li­selt ei mõt­le, mil­li­selt kau­gelt maalt on kor­ja­tud šoko­laa­di toor­aineks ole­vad kakaoo­ad, kes neid kor­jab, kui­das neid kor­ja­tak­se ja kui­das saab kakaoo­ast šoko­laad. Näi­tus annab vas­tuse pal­ju­de­le šoko­laa­di puu­du­ta­va­te­le küsimustele.