Maja täis muusikat. Estonia maja 100

02.–30.09.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Maja täis muu­si­kat. Esto­nia maja 100.

2013. aas­ta sügi­sel 100-aas­ta­seks saav Esto­nia on Ees­ti rah­va jaoks olnud ala­ti ena­mat kui vaid teat­ri- ja kont­ser­di­ma­ja. Süda­lin­nas asuv kuns­ti­tem­pel on oma­riik­lu­se süm­bol ja tei­ne kodu mit­te üks­nes sada­de­le estoon­las­te­le, vaid kõi­gi­le muu­si­kat ja tant­su armas­ta­va­te­le eestlastele.