Lõhnad abiks kehale ja vaimule

10.12.2012 kell 17.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus üri­tus Lõh­nad abiks keha­le ja vai­mu­le.

Aroo­mi­te­raa­piast ja sel­le või­ma­lus­test (saab ka osta vas­ta­vat toodangut).