Labürindis eksleja

Evi Tihe­mets 80
Kuns­ti­te­ge­mist on Evi Tihe­mets võr­rel­nud labü­rin­dis eks­le­mi­se­ga:” Kunst­nik on eks­le­ja labü­rin­dis, mil­le­st ei pää­se väl­ja. Tege­li­kult ei taha­gi me sealt välja.”

Näi­tus Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus (20. oktoobrini)