Kindakiri

Exhi­bi­tion “Kin­da­ki­ri” (free trans­la­tion “Mit­ten Prints”) in Jäne­da lib­rary from Novem­ber 17th to Decem­ber 30th in 2022.

Näitus "Kindakiri" Jäneda raamatukogus

(Esto­nian) Näi­tu­se idee tek­kis vaja­du­sest otsi­da kapist väl­ja soo­je­mad kin­dad. Miks mit­te kan­da siis juba kau­nilt kir­ja­tud käpi­kuid, mõni veel vanaema koo­tud­ki. Lisaks raa­ma­tu­ko­gu luge­ja­te poolt kodust too­dud kin­nas­te­le on näi­tu­sel ka raa­ma­tud kudu­mis­õpe­tus­te ja must­ri­te­ga. Mõni mee­le­olu­kas kin­d­aluu­le­tus ka.