Contact info for Vajangu Public Library

Vajangu Public Library

Koo­li 7, Vajan­gu, Tapa parish, 46002 Lääne-Virumaa

pho­ne 325 5571

email

Open hours:
Mon–Fri
Sat–Sun
9–17
CLOSED

(Esto­nian) Ees­ti Pos­ti (Omni­va) pos­ti­punkt Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gus on ava­tud E–R 13.30–17.00 (kui raa­ma­tu­ko­gu on avatud).
NB! Raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­va üri­tu­se ajal ei ole või­ma­lik pos­ti­teenust osutada.

Paku­me järg­mi­si postiteenuseid:

  • kir­ja­de vas­tu­võtt ja saatmine
  • pos­ti­pak­ki­de vas­tu­võtt ja väljastamine
  • mak­se­te vastuvõtt
  • aja­kir­jan­duse tellimine
  • mar­ki­de, ümb­ri­ke ja pos­ti­pa­ki kar­pi­de müük

Tasu­da saab nii sula­ra­has kui kaardiga.

Pos­ti­punkt ei tee­nin­da ärik­lien­te, ei võta saat­miseks vas­tu paki­au­to­maa­di­pak­ke ja kullerpakke.